Δείτε εδώ λεπτομέριες

https://www.toastedweb.gr/support.html
 • Μεσαίο

  €240.00/yr
  Ordina subito
  • 10 ώρες υποστήριξης με normal προτεραιότητα
 • Υψηλό

  €360.00/yr
  Ordina subito
  • 20 ώρες υποστήριξης με προτεραιότητα
 • Επείγον

  €480.00/yr
  Ordina subito
  • Προαγορά 20 ωρών με υψηλή προτεραιτότητα